Narystė

Sveiki,

norime Jus trumpai supažindinti kaip pradedantiesiems sportininkams tapti Karate Mokyklos “TOSHI” nariu, kokias taisykles privalu žinoti sportuojant ir dalyvaujant sportinėje veikloje, kokių pareigybių ir atsakomybių įgija sportininkas (nepilnamečio sportininko tėvai) sportuodamas mūsų gretose.

Karate mokyklos TOSHI taisyklės

 

Pagrindiniai  uždaviniai:
1. Populiarinti Rytų kovos menus Vilniaus mieste ir kituose Lietuvos miestuose.
2. Propoguoti sveiką gyvenimo būdą. Suvienyti bendraminčius ir skatinti jų tarpusavio bendravimą.
3. Sudaryti klubo nariams ir sportininkams optimalias sąlygas stiprinti sveikatą, ugdytis fiziškai ir dvasiškai.
4. Didinti jaunimo užimtumą ir vykdyti piktnaudžiavimo žalingais įpročiais bei nusikalstamumo prevenciją.

Priėmimas į klubo gretas (narius), pareigybės, pašalinimas iš klubo:

1. Klubo nariu gali tapti kiekvienas, pripažįstantis ir vykdantis klubo įstatus, bei reikalavimus.
2. Asmuo, norintis įstoti į klubą, pildo prašymą (nustatytą klubo formą/as). Nepilnamečiai pateikia raštišką tėvų prašymą (nustatytą klubo formą/as). Visais dokumentaciniais reikalais rūpinasi pats sportininkas arba jo tėvai/globęjai.
3. Kiekvienas norintis sportuoti sportininkas privalo pateikti gydytojo pažymą, kad yra sveikas ir gali sportuoti. Sportininkas atsako pats (arba tėvai) už sveikatos pažymos galiojimą ir nuolatinį tikrinimąsi gydymo įstaigose.
4.Kiekvienas sportininkas (turintis 10 ir daugiau metų) per metus privalo bent du kartus pasitikrinti sveikatos būklę Vilniaus sporto medicinos centre ir pateikti treneriui pažymą apie sveikatos būklę.
5. Klubo nariai-sportininkai moka nustatyto dydžio mėnesinį nario-treniruočių mokestį. Mokėjimas turi būti atliktas iki kiekvieno einamojo mėnesio 10d. Pavelavus tai padaryti iki nurodytos dienos, mokama už einamąjį mėnesį ir sekantį mėnesį į priekį. Visais mokėjimais rūpinasi pats sportininkas arba sportininko tėvai/globėjai. Už nelankytą vieną savaitę sportininkui yra taikoma 10Lt. nuolaida, tačiau sportininko nebuvimas turi būti pagrįstas oficialiomis pažymomis (pvz.: gydytojo pažyma dėl ligos, darbovietės raštas dėl suteiktų kasmetinių atostogų ir pan.). Nuolaidos nėra taikomos jei nėra pristatytos reikiamos pažymos.
6. Klubo nariai gali bet kada išstoti iš klubo narių, bet prieš tai privalo raštu informuoti klubo Prezidentą ir atsiskaityti visus nesumokėtus/skolingus nario mokesčius. Klubas pasilieka teisę dėl skolos išieškojimo kreiptis į skolų išieškojimo įmonę. Šiuo atveju visos su skolos išieškojimu susijusios išlaidos bus išieškotos iš sportininko (sportininkų tėvų/globėjų). Sumokėti nario mokesčiai negrąžinami.
7. Klubo narys , nesilaikąs klubo įstatų ar reikalavimų, klubo vadovybės (Prezidento) sprendimu gali būti nepriimamas į treniruotes arba visai pašalinamas iš klubo.
8. Klubo narys nedalyvaujantis klubo veikloje ilgiau nei mėnesį be pateisinamos priežasties (neįeina ligos arba vasaros atostogų laikas) ir neinformavęs klubo vadovybės (Prezidento) ar trenerio apie nedalyvavimo priežastis iš anksto automatiškai šalinamas iš klubo narių.

Saugaus sportavimo ir etiketo taisyklės:

1. Klubo nariai privalo laikytis karate Dodžo (jap. Dojo-salės) etiketo. Įeinannt ir išeinant iš Dodžo pasisveikinti/atsisveikinti, palaikyti tvarką prieš treniruotę, treniruotės metu ir po jos. Saugoti ir tausoti klubo inventorių, taupyti vandenį ir elektros energiją.
2. Treniruotėje mokiniai atlieka tik trenerio nurodytas užduotis ir veiksmus. Sparingo metu, naudojant smūginę techniką sportininkai privalo dėvėti rankų, kojų apsaugas, bandažus, šalmus ir apsaugos liemenes.
3. Treniruotėse mokiniai privalo vilkėti švarią, tvarkingą aprangą. Jei reikia avi lengvą sportinę avalynę.
4. Privaloma rūpintis savo ir klubo draugų saugumu, sveikata ir tarpusavio gerais santykiais, demonstruoti pagarbą vyresniems klubo nariams ir vieni kitiems.
5. Draudžiama: 1)treniruotės metu dėvėti laikrodžius, žiedus, apyrankes ir kt. papuošalus; 2) išdykauti, trukdyti draugams atlikti užduotis; 3) treniruotis nenukirptais nagais ir netvarkingais plaukais; 4) kramtyti kramtomą gumą; 5)šiukšlinti, keiktis, triukšmauti; 6) savavališkai ir be priežiūros laipioti švediška sienele, atlikinėti užduotis ant skersinio bei kitus įvairius veiksmus (smūgiai į akis, gerklę, stuburą, sąnarius, lytinius organus, metimus, rankų ir kojų laužimus, kilnoti štangas ir svorius be instruktoriaus, treniruotis sugedusiais treniruokliais, kabintis ar suptis ant bokso maišų, kitų įrenginių  ir t.t.) treneriui nematant ar neleidžiant; 7)persirenginėti rūbinėse kai jose yra ankstesnės grupės sportininkų drabužių; 8) naudoti visus treniruotėje išmoktus veiksmus išskyrus varžybas ir būtinąją savigyną; 9) treniruotis be instruktoriaus, ne savo grupėje, be leidimo išeiti iš sporto salės, vaikščioti po rūbines, vėluoti į užsiėmimus ir be pateisinamos priežasties juos praleidinėti.
6. Treniruotės metu sunegalavęs ar susižeidęs sportininkas nedelsdamas privalo apie tai pranešti treneriui. Nepatartina sportuoti esant traumai ar blogai savijautai.
7. Iškilus nenumatytoms problemoms ar ginčams privalu kreiptis į trenerį.
8. Nesinešti į treniruotes vertingų daiktų arba patiems pasirūpinti jų apsauga. Už dingusius vertingus daiktus klubas ir treneris(iai) neatsako.
9. Klubo nariai susipažinę su Dodžio etiketu, vidaus ir saugumo taisyklėmis treniruočių metu privalo jų laikytis.

Klubo narys privalo:
1. Laikytis klubo taisyklių, pareigų, reikalavimų, etiketo ir saugaus sportavimo taisyklių.
2. Vykdyti klubo vadovo ir vadovybės pavedimus ir sprendimus.
3. Vykdyti savo įsipareigojimus klubui, visur ir visada ginti savo klubo interesus.
4. Aktyviai lankyti užsiėmimus, rupintis savo sveikata, dalyvauti klubo veikloje, sveikai gyventi ir propaguoti sveiką gyvenseną.

Nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencija:

Klubo vadovybė netoleruoja nusikalstamos veiklos, nepilnamečių piktnaudžiavimo žalingais įpročiais ir
neetiško elgesio visuomenėje bei atsiriboja nuo tokį elgesį praktikuojančių žmonių. Klubo vadovybei
išsiaiškinus faktus apie klubo narių nusikalstamą veiklą, neetišką elgesį visuomenėje arba nepilnamečių
klubo narių piktnaudžiavimą sveikatai žalingais įpročiais (tam tikslui bus glaudžiai bendraujama su
mokyklų administracija, socialiniais darbuotojais bei teisėsaugos institucijomis)  bus įspėjami arba iš karto šalinami iš klubo narių (sprendimą priima klubo Prezidentas, taryba).

Sporto klubas „TOSHI“ ir treneris(iai) neatsako už sportininko galimas patirtas traumas, sveikatos negalavimus ir sužeidimus varžybose, sportiniuose renginiuose, prieš treniruotę, treniruotės metu ir po jos, kurios įvyks ne dėl trenerio kompetencijos. Šią atsakomybę prisiima pats sportininkas arba nepilnamečio sportininko tėvai/globėjai.

Klubo narys sutinka ir nepilnamečio sportininko tėvai/globėjai sutinka, kad visa informacija (t.y vardas, pavardė, gimimo metai, sportiniai pasiekimai, nuotraukos ir t.t.) apie sportininką(ę), kuri yra susijusi su sportine veikla bus platinama viešai internetiniuose tinklapiuose, spaudoje ir t.t.

 

Treniruočių kainos

 

1. Pradinukai pasirinkę sportuoti mūsų karate mokykloje moka 30€/mėn. Oficiali treniruočių kaina yra 45€/mėn., tačiau pritaikius NVŠ krepšelį (15€) Jūs mokate 30€/mėn. Jeigu Jus neturite galimybės su mumis pasirašyti NVŠ sutarties ar esate pasirašę su kitu būreliu mes pirmaisiais metais suteiksime Jums mėnesinę 15€ klubo nuolaida. Esant galimybėms taikysime šią nuolaidą ir kitiems metams. Norint pasirašyti sutartį su mūsų klubu užpildykite sutartį (spausti čia) ir pristatykite ją savo treneriui.

2. Paaugliai (mokyklinio amžiaus) pasirinkę sportuoti mūsų karate mokykloje moka 35€/mėn. Oficiali treniruočių kaina yra 50€/mėn., tačiau pritaikius NVŠ krepšelį (15€) Jūs mokate 35€/mėn. Jeigu Jus neturite galimybės su mumis pasirašyti NVŠ sutarties ar esate pasirašę su kitu būreliu mes pirmaisiais metais suteiksime Jums mėnesinę 15€ klubo nuolaida. Esant galimybėms taikysime šią nuolaidą ir kitiems metams. Norint pasirašyti sutartį su mūsų klubu užpildykite sutartį (spausti čia) ir pristatykite ją savo treneriui.

3. Suaugusieji mūsų karate mokykloje moka 45€/mėn. Jiems nuolaidos nėra taikomos.

Informacija NAUJOKAMS (dokumentacija)

Darželinukams:

1. Darželinukai norintys pradėti sportuoti privalo treneriui pateikti sveikatos pažymą iš poliklinikos apie savo sveikatos būklę ir prašymą dėl treniruočių lankymo (Atsisiųsti prašymą spausti čia). Pastaba-prašymą pildo vienas iš sportininko tėvų/globėjų.

Mokyklinukams:

1. Mokyklinukai norintys pradėti sportuoti privalo treneriui pateikti sveikatos pažymą iš poliklinikos apie savo sveikatos būklę ir prašymą dėl treniruočių lankymo (Atsisiųsti prašymus spausti čia). Pastaba-prašymus pildo vienas iš sportininko tėvų/globėjų.

2. Mokyklinukai turintys 8KYU (mėlyną diržą) privalo dukart per sezoną (spalio mėn. ir vasario mėn.) pateikti medicininę pažymą iš Vilniaus sporto medicinos centro (Ozo g.39) apie sveikatos būklę. Pirmą kartą vykstant į sporto medicinos centrą reikalingas sportininko (paciento) ar jo tėvų, ar atstovo valios pareiškimas dėl specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Vilniaus sporto medicinos centre, išrašas iš ambulatorinės kortelės apie persirgtas ligas, dispanserizavimą dėl ligos, dėl paskirtos fizinio pajėgumo medicininės grupės mokykloje (Atsisiųsti formas spausti čia). Pastaba-pirmą lapą pildo vienas iš tėvų/globėjų, antrą lapą pildo šeimos gydytoja(s) ir abu lapus reikia pateikiti Vilniaus sporto medicinos centrui.

Suaugusiems:

1. Naujokai (pilnamečiai >18m.) norintys pradėti sportuoti privalo treneriui pateikti sveikatos pažymą iš poliklinikos apie savo  sveikatos būklę ir du prašymus dėl treniruočių lankymo (Atsisiųsti prašymus spausti čia). Pastaba-prašymus pildo pats sportininkas.

2. Treneriui atskirai pranešus, sportininkas privalo dukart per sezoną (spalio mėn. ir vasario mėn.) pateikti medicininę pažymą iš Vilniaus sporto medicinos centro (Ozo g.39) apie sveikatos būklę. Pirmą kartą vykstan į sporto medicinos centrą reikia užpildyti sportininko sveikatos patikrinimo anketą (Atsisiųsti formą spausti čia). Pastaba-anketą pildo pats sportininkas ir užpildęs pateikia Vilniaus sporto medicinos centrui.

 

 

 

Norėdami nutraukti sutartį su klubu, užpildykite sutarties nutraukimo prašymą. Kol instruktorius negaus prašymo, tol nariui bus skaičiuojamas mokestis už treniruotes.

Dėl iškilusių klausimų galite kreiptis į savo trenerį arba tel.nr.: 867634545

RĖMĖJAI

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „toshi trans“

adama

agrovera

MŪSŲ DRAUGAI