Norime Jus trumpai supažindinti, kaip pradedantiesiems sportininkams tapti Kyokushin karate klubo “TOSHI” sportininku, kokias taisykles privalu žinoti sportuojant ir dalyvaujant sportinėje veikloje, kokių pareigybių ir atsakomybių įgija sportininkas (nepilnamečio sportininko tėvai) sportuodamas mūsų gretose.

Kyokushin karate klubo “TOSHI” taisyklės

Pagrindiniai  uždaviniai:

 1. Populiarinti Rytų kovos menus Vilniaus mieste ir kituose Lietuvos miestuose.
 2. Propaguoti sveiką gyvenimo būdą. Suvienyti bendraminčius ir skatinti jų tarpusavio bendravimą.
 3. Sudaryti klubo nariams ir sportininkams optimalias sąlygas stiprinti sveikatą, ugdytis fiziškai ir dvasiškai.
 4. Didinti jaunimo užimtumą ir vykdyti piktnaudžiavimo žalingais įpročiais bei nusikalstamumo prevenciją.

 

Priėmimas į klubo gretas, pareigybės, pašalinimas iš klubo:

 1. Klubo sportininku (nariu) gali tapti kiekvienas, pripažįstantis ir vykdantis klubo įstatus, bei reikalavimus.
 2. Mokyklinio amžiaus asmenys ir vyresni, norintys įstoti į klubą, pildo sutartį. Ikimokyklinio amžiaus asmenys pateikia raštišką tėvų/globėjų prašymą dėl treniruočių lankymo. Visais dokumentaciniais reikalais rūpinasi pats sportininkas arba nepilnamečio sportininko tėvai/globėjai.
 3. Kiekvienas norintis sportuoti sportininkas privalo pateikti gydytojo pažymą, kad yra sveikas ir gali sportuoti. Sportininkas atsako pats (nepilnamečio sportininko tėvai) už sveikatos pažymos galiojimą ir nuolatinį tikrinimąsi gydymo įstaigose.
 4. Kiekvienas sportininkas (turintis 10 ir daugiau metų) per metus privalo bent du kartus pasitikrinti sveikatos būklę LSMC ( Lietuvos sporto medicinos centre) ir pateikti treneriui pažymą apie sveikatos būklę.
 5. Klubo sportininkai moka nustatyto dydžio mėnesinį sportininko treniruočių mokestį. Mokėjimas turi būti atliktas iki kiekvieno einamojo mėnesio 10d. Pavėlavus tai padaryti iki nurodytos dienos, mokami delspinigiai, už kiekvieną pavėluotą dieną po 1€ (vieną eurą). Mokėjimais rūpinasi pats sportininkas arba nepilnamečio sportininko tėvai/globėjai. Pradinukams ir mokyklinukams už nelankytą vieną savaitę yra taikoma 5 € (penkių eurų) nuolaida, tačiau sportininko nebuvimas turi būti pagrįstas oficialiomis pažymomis (pvz.: gydytojo pažyma dėl ligos, darbovietės raštas dėl suteiktų kasmetinių atostogų ir pan.). Nuolaidos nėra taikomos jei nėra pristatytos reikiamos pažymos.
 6. Klubo sportininkai gali bet kada išstoti iš klubo gretų, bet prieš tai privalo raštu informuoti klubo Prezidentą (klubą) ir atsiskaityti visus nesumokėtus sportininko mokesčius/įsiskolinimus. Klubas pasilieka teisę dėl skolos išieškojimo kreiptis į skolų išieškojimo įmonę. Šiuo atveju visos su skolos išieškojimu susijusios išlaidos bus išieškotos iš sportininko (nepilnamečio sportininko tėvų/globėjų). Sumokėti sportininko mokesčiai negrąžinami.
 7. Klubo sportininkas nesilaikąs klubo įstatų ar reikalavimų, klubo vadovybės (Prezidento) sprendimu gali būti nepriimamas į treniruotes arba visai pašalinamas iš klubo.
 8. Klubo sportininkas nedalyvaujantis klubo veikloje ilgiau nei mėnesį be pateisinamos priežasties (neįeina ligos arba vasaros atostogų laikas) ir neinformavęs klubo vadovybės (Prezidento) ar trenerio apie nedalyvavimo priežastis gali būti pašalinimas iš klubo gretų be išankstinio įspėjimo.

 

Saugaus sportavimo ir etiketo taisyklės:

 1. Klubo sportininkai privalo laikytis karate Dodžo (jap. Dojo-salės) etiketo. Įeinannt ir išeinant iš Dodžo pasisveikinti/atsisveikinti su draugais ir treneriu, palaikyti tvarką prieš treniruotę, treniruotės metu ir po jos. Saugoti ir tausoti klubo inventorių, taupyti vandenį ir elektros energiją.
 2. Treniruotėje mokiniai atlieka tik trenerio nurodytas užduotis ir veiksmus. Sparingo metu, naudojant smūginę techniką sportininkai privalo dėvėti rankų, kojų apsaugas, bandažus, šalmus ir apsaugos liemenes.
 3. Treniruotėse mokiniai privalo vilkėti švarią, tvarkingą aprangą. Jei reikia (trenerio nurodymu) avi lengvą sportinę avalynę.
 4. Privaloma rūpintis savo ir klubo draugų saugumu, sveikata ir tarpusavio gerais santykiais, demonstruoti pagarbą vyresniems klubo sportininkams ir vieni kitiems.
 5. Draudžiama:
 • treniruotės metu dėvėti laikrodžius, žiedus, apyrankes ir kt. papuošalus;
 • išdykauti, trukdyti draugams atlikti užduotis;
 • treniruotis nenukirptais nagais ir netvarkingais plaukais;
 • kramtyti kramtomą gumą;
 • šiukšlinti, keiktis, triukšmauti;
 • savavališkai ir be priežiūros laipioti švediška sienele, atlikinėti užduotis ant skersinio bei kitus įvairius veiksmus (smūgiai į akis, gerklę, stuburą, sąnarius, lytinius organus, metimus, rankų ir kojų laužimus, kilnoti štangas ir svorius be trenerio, treniruotis sugedusiais treniruokliais, kabintis ar suptis ant bokso maišų, kitų įrenginių  ir t.t.) treneriui nematant ar neleidžiant;
 • persirenginėti rūbinėse kai jose yra ankstesnės grupės sportininkų drabužių;
 • naudoti visus treniruotėje išmoktus veiksmus išskyrus varžybas ir būtinąją savigyną;
 • treniruotis be trenerio, ne savo grupėje, be leidimo išeiti iš sporto salės, vaikščioti po rūbines, vėluoti į užsiėmimus ir be pateisinamos priežasties juos praleidinėti.
 1. Treniruotės metu sunegalavęs ar susižeidęs sportininkas nedelsdamas privalo apie tai pranešti treneriui. Nepatartina sportuoti esant traumai ar blogai savijautai.
 2. Iškilus nenumatytoms problemoms ar ginčams privalu kreiptis į trenerį.
 3. Nesinešti į treniruotes vertingų daiktų arba patiems pasirūpinti jų apsauga. Už dingusius vertingus ar kitus daiktus klubas ir treneris(iai) neatsako.
 4. Klubo sportininkai susipažinę su Dodžio etiketu, vidaus ir saugumo taisyklėmis treniruočių metu privalo jų laikytis.

Klubo sportininkas (narys) privalo:

 • Laikytis klubo taisyklių, pareigų, reikalavimų, etiketo ir saugaus sportavimo taisyklių.
 • Vykdyti klubo trenerio, vadovo ir vadovybės pavedimus ir sprendimus.
 • Vykdyti savo įsipareigojimus klubui, visur ir visada ginti savo klubo interesus.
 • Aktyviai lankyti užsiėmimus, rupintis savo sveikata, dalyvauti klubo veikloje, sveikai gyventi ir propaguoti sveiką gyvenseną.

 

Nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencija

Klubo vadovybė, vadovas, treneriai netoleruoja nusikalstamos veiklos, nepilnamečių piktnaudžiavimo žalingais įpročiais ir neetiško elgesio visuomenėje bei atsiriboja nuo tokį elgesį praktikuojančių žmonių. Klubo vadovybei, vadovui, treneriui išsiaiškinus faktus apie klubo sportininkų nusikalstamą veiklą, neetišką elgesį visuomenėje arba nepilnamečių klubo sportininkų piktnaudžiavimą sveikatai žalingais įpročiais (tam tikslui bus glaudžiai bendraujama su mokyklų administracija, socialiniais darbuotojais bei teisėsaugos institucijomis)  bus įspėjami arba iš karto šalinami iš klubo sportininkų gretų.

 

Kyokushin karate klubas „TOSHI“ ir treneris(iai) neatsako už sportininko galimas patirtas traumas, sveikatos negalavimus ir sužeidimus varžybose, sportiniuose renginiuose, prieš treniruotę, treniruotės metu ir po jos, kurios įvyks ne dėl trenerio kompetencijos. Šią atsakomybę prisiima pats sportininkas arba nepilnamečio sportininko tėvai/globėjai. Klubo sportininkas sutinka ir nepilnamečio sportininko tėvai/globėjai sutinka, kad visa informacija (t.y vardas, pavardė, gimimo metai, sportiniai pasiekimai, nuotraukos, video medžiaga ir t.t.) apie sportininką(ę), kuri yra susijusi su sportine veikla bus platinama viešai internetiniuose tinklalapiuose, spaudoje ir socialiniuose tinkluose.  Klubas turi savo privatumo politiką, kurioje yra numatyti visi atvejai, susiję su sportininkų duomenų apsauga. Susipažinti su klubo privatumo politika galite čia: privatumo politika

 

Treniruočių kainos

 1. Pradinukai (naujokai) pasirinkę sportuoti mūsų karate mokykloje moka 30€/mėn. Oficiali treniruočių kaina yra 45€/mėn., tačiau pritaikius NVŠ krepšelį (15€) Jūs mokate 30€/mėn. Jeigu Jūs neturite galimybės su mumis pasirašyti NVŠ sutarties ar esate pasirašę su kitu būreliu mes pirmaisiais metais suteiksime Jums mėnesinę 15€ klubo nuolaida. Esant galimybėms taikysime šią nuolaidą ir kitiems metams. Norint pasirašyti sutartį su mūsų klubu užpildykit NVŠ sutartį ir pristatykite ją savo treneriui.
 2. Pradinukai (ne naujokai) sporto klube moka 35€/mėn. Oficiali treniruočių kaina yra (45+5)€/mėn., tačiau pritaikius NVŠ krepšelį (15€) Jūs mokate 35€/mėn. Jeigu Jus neturite galimybės su mumis pasirašyti NVŠ sutarties ar esate pasirašę su kitu būreliu mes pirmaisiais metais suteiksime Jums mėnesinę 15€ klubo nuolaida. Esant galimybėms taikysime šią nuolaidą ir kitiems metams. Norint pasirašyti sutartį su mūsų klubu užpildykit NVŠ sutartį ir pristatykite ją savo treneriui.
 3. Paaugliai (mokyklinio amžiaus) sporto klube moka 40€/mėn. Oficiali treniruočių kaina yra (45+10)€/mėn., tačiau pritaikius NVŠ krepšelį (15€) Jūs mokate 40€/mėn. Jeigu Jūs neturite galimybės su mumis pasirašyti NVŠ sutarties ar esate pasirašę su kitu būreliu mes pirmaisiais metais suteiksime Jums mėnesinę 15€ klubo nuolaida. Esant galimybėms taikysime šią nuolaidą ir kitiems metams. Norint pasirašyti sutartį su mūsų klubu užpildykit NVŠ sutartį ir pristatykite ją savo treneriui.
 4. Suaugę sporto klube moka 45€/mėn. Jiems nuolaidos nėra taikomos.
 5. Su abonementu norintys sportuoti sportininkai moka 50€ už 10 treniruočių, galiojimas neribojamas. Jiems nuolaidos nėra taikomos.

 

Dokumentų pateikimas

Ikimokyklinio amžiaus sportininkams:

 • Ikimokyklinio amžiaus sportininkai norintys pradėti sportuoti privalo treneriui pateikti sveikatos pažymą iš poliklinikos apie savo sveikatos būklę ir prašymą dėl treniruočių lankymo (Atsisiųsti prašymą – spausti čia). Pastaba – prašymą pildo vienas iš sportininko tėvų/globėjų. Norėdami nutraukti užsiėmimus, užpildykite reikiamą dokumentą (Atsisiųsti prašymo nutraukimas – spausti čia) ir atsiųskite el. paštu info@toshi.lt arba pristatykite savo treneriui. Kol klubas arba treneris negaus atitinkamo dokumento tol sportininkui bus skaičiuojamas mokestis už treniruotes.

Mokyklinukams:

 • Mokyklinukai norintys pradėti sportuoti privalo treneriui pateikti sveikatos pažymą iš poliklinikos apie savo sveikatos būklę ir sutartį su sporto klubu “TOSHI” (Atsisiųsti sutartį – spausti čia). Pastaba – sutartį pildo vienas iš sportininko tėvų/globėjų. Norėdami pristabdyti arba nutraukti sutartį su klubu, užpildykite reikiamą dokumentą (Atsisiųsti sutarties pristabdymas – spausti čia), (Atsisiųsti sutarties nutraukimas – spausti čia) ir atsiųskite el. paštu info@toshi.lt arba pristatykite savo treneriui. Kol klubas arba treneris negaus atitinkamo dokumento tol sportininkui bus skaičiuojamas mokestis už treniruotes.
 • Mokyklinukai turintys 8KYU (mėlyną diržą) privalo dukart per sezoną (spalio mėn. ir vasario mėn.) pateikti medicininę pažymą iš LSMC (Lietuvos sporto medicinos centro, Ozo g.39) apie sveikatos būklę. Pirmą kartą vykstant į sporto medicinos centrą reikalingas sportininko (paciento) ar jo tėvų, ar atstovo valios pareiškimas dėl specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Lietuvos sporto medicinos centre, išrašas iš ambulatorinės kortelės apie persirgtas ligas, dispanserizavimą dėl ligos, dėl paskirtos fizinio pajėgumo medicininės grupės mokykloje (Atsisiųsti LSMC formas – spausti čia). Pastaba – pirmą lapą pildo vienas iš tėvų/globėjų, antrą lapą pildo šeimos gydytoja(s) ir abu lapus reikia pateikiti LSMC iš anksto užsiregistravus.

Suaugusiems:

 • Naujokai (pilnamečiai >18m.) norintys pradėti sportuoti privalo treneriui pateikti sveikatos pažymą iš poliklinikos apie savo sveikatos būklę ir sutartį su sporto klubu ‘TOSHI” (Atsisiųsti sutartį – spausti čia). Pastaba  -sutartį pildo pats sportininkas. Norėdami pristabdyti arba nutraukti sutartį su klubu, užpildykite reikiamą dokumentą (Atsisiųsti sutarties pristabdymas – spausti čia), (Atsisiųsti sutarties nutraukimas – spausti čia) ir atsiųskite el. paštu info@toshi.lt arba pristatykite savo treneriui. Kol klubas arba treneris negaus atitinkamo dokumento tol sportininkui bus skaičiuojamas mokestis už treniruotes.
 • Sportininkas privalo dukart per sezoną (spalio mėn. ir vasario mėn.) pateikti medicininę pažymą iš LSMC (Lietuvos sporto medicinos centro, Ozo g.39) apie sveikatos būklę. Pirmą kartą vykstan į sporto medicinos centrą reikia užpildyti sportininko sveikatos patikrinimo anketą (Atsisiųsti LSMC formą – spausti čia) ir gauti Klubo siuntumą (kreiptis į TOSHI klubo vadovą) Pastaba-anketą pildo pats sportininkas ir užpildęs pateikia LSMC iš anksto užsiregistravus.

 

Dokuemntų sąrašas:

 

Ikimokyklinukams

 • PRAŠYMAS (Atsisiųsti – spausti čia)
 • PRAŠYMO NUTRAUKIMAS (Atsisiųsti – spausti čia)

Mokyklinukams

 • SUTARTIS (Atsisiųsti – spausti čia)
 • SUTARTIES PRISTABDYMAS (Atsisiųsti – spausti čia)
 • SUTARTIES NUTRAUKIMAS (Atsisiųsti – spausti čia)
 • NVŠ SUTARTIS (Atsisiųsti – spausti čia)
 • LSMC FORMOS (Atsisiųsti – spausti čia)

Suaugusieji

 • SUTARTIS (Atsisiųsti – spausti čia)
 • SUTARTIES PRISTABDYMAS (Atsisiųsti – spausti čia)
 • SUTARTIES NUTRAUKIMAS (Atsisiųsti – spausti čia)
 • LSMC FORMĄ (Atsisiųsti – spausti čia)

 

 

Dėl iškilusių klausimų galite kreiptis į savo trenerį arba tel.nr.: 867634545

 

 

RĖMĖJAI

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „toshi trans“

adama

agrovera

MŪSŲ DRAUGAI