NVŠ (neformaliojo vaikų švietimo) sutarties pasirašymas

Norint gauti NVŠ krepšelį turite:

  • užpildyti šią formą ( https://forms.gle/WnoKgisfFGLtyDpSA ) iki 09-22d. (imtinai). Visi duomenys yra labai svarbūs, ypatingai sportininko asmens kodas, nes be jo nebus galimybės identifikuoti vaiko Mokinių registre!

  • paruošta NVŠ sutartis bus išsiųsta kiekvienam asmeniškai ne vėliau nei iki rugsėjo 25d., kurią pasirašę turėsite atsiųsti atgal el. paštu nvs@toshi.lt ne vėliau nei iki spalio 1d.

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.


NVŠ finansavimas skiriamas teikėjams, atkreditavusiems NVŠ programas savivaldybėje.Teisę pretenduoti į NVŠ finansavimą turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.


NVŠ lėšomis gali būti finansuojama TIK VIENA vaiko pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas mokosi pagal NVŠ programą, nepriklausomai, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.


NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 Eur/mėn. NVŠ 15 Eur krepšelis taikomas nuo spalio mėn.


SVARBU! Pasirašius NVŠ teikimo sutartį su būrelio vykdytoju, mokinys, tėvai/ globėjai įsipareigoja lankyti užsiėmimus, informuoti apie mokinio sveikatos sutrikimus, suteikti asmens duomenis (vardas, pavardė, mokinio asmens kodas, kontaktai), kurie su sutartimi teikiami NVŠ tikslinį finansavimą koordinuojančioms institucijoms dėl NVŠ programos finansavimo.

Daugiau informacijos rasite https://www.neformalusugdymas.lt/informacija-tevams


Jeigu turite papildomų klausimų apie NVŠ krepšelį ir sutartį kreipkitės el. paštu nvs@toshi.lt arba 862157758174 views