top of page

NVŠ (neformaliojo vaikų švietimo) sutarties pasirašymas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.


NVŠ finansavimas skiriamas teikėjams, atkreditavusiems NVŠ programas savivaldybėje.Teisę pretenduoti į NVŠ finansavimą turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.


NVŠ lėšomis gali būti finansuojama TIK VIENA vaiko pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas mokosi pagal NVŠ programą, nepriklausomai, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.


NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 20 Eur/mėn. NVŠ 20 Eur krepšelis taikomas nuo rugsėjo mėn.


SVARBU! Pasirašius NVŠ teikimo sutartį su būrelio vykdytoju, mokinys, tėvai/ globėjai įsipareigoja lankyti užsiėmimus, informuoti apie mokinio sveikatos sutrikimus, suteikti asmens duomenis (vardas, pavardė, mokinio asmens kodas, kontaktai), kurie su sutartimi teikiami NVŠ tikslinį finansavimą koordinuojančioms institucijoms dėl NVŠ programos finansavimo.


NVŠ krepšelio skyrimas nuo rugsėjo mėnesio:

  • turite būti užpildę elektroninę sutarties formą iki 09-22 d. (imtinai) ir joje pažymėję, kad norite gauti NVŠ krepšelį mūsų programoje. Visi duomenys yra labai svarbūs, ypatingai sportininko asmens kodas, nes be jo nebus galimybės identifikuoti vaiko Mokinių registre!

  • paruošta NVŠ sutartis bus išsiųsta kiekvienam asmeniškai rugsėjo 11-26 dienomis, kurią pasirašę turėsite atsiųsti atgal el. paštu nvs@toshi.lt per 2 darbo dienas nuo sutarties gavimo, bet ne vėliau nei rugsėjo 28 d.

  • neatsiuntus sutarties laiku NVŠ finansavimas bus skiriamas nuo spalio mėnesio, o už rugsėjį reikės sumokėti pilną kainą.

NVŠ krepšelio skyrimas nuo spalio mėnesio:

  • sportininkams, kurie užpildys elektroninę sutarties formą po 09-22 dienos NVŠ krepšelis galios nuo spalio mėn.

  • paruošta NVŠ sutartis bus išsiųsta kiekvienam asmeniškai spalio 2-14 dienomis, kurią pasirašę turėsite atsiųsti atgal el. paštu nvs@toshi.lt per 2 darbo dienas nuo sutarties gavimo.

Pranešame, kad kiekviena akredituota programa turi ribotą skaičių NVŠ krepšelių, tad nusprendus nebesinaudoti krepšeliu mūsų akredituotoje programoje, prašome, kuo skubiau informuoti mus, kad krepšelį galėtume skirti kitiems sportininkams.


Jeigu turite papildomų klausimų apie NVŠ krepšelį ir sutartį kreipkitės el. paštu nvs@toshi.lt arba 8621577581,039 views

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page