Norime Jus trumpai supažindinti, kaip pradedantiesiems sportininkams tapti Kyokushin karate klubo “TOSHI” sportininku, kokias taisykles privalu žinoti sportuojant ir dalyvaujant sportinėje veikloje, kokių pareigybių ir atsakomybių įgija sportininkas (nepilnamečio sportininko tėvai) sportuodamas mūsų gretose.

Kyokushin karate klubo “TOSHI” taisyklės

Pagrindiniai  uždaviniai:

 1. Populiarinti Rytų kovos menus Vilniaus mieste ir kituose Lietuvos miestuose.

 2. Propaguoti sveiką gyvenimo būdą. Suvienyti bendraminčius ir skatinti jų tarpusavio bendravimą.

 3. Sudaryti klubo portininkams optimalias sąlygas stiprinti sveikatą, ugdytis fiziškai ir dvasiškai.

 4. Didinti jaunimo užimtumą ir vykdyti piktnaudžiavimo žalingais įpročiais bei nusikalstamumo prevenciją.

 

Priėmimas į klubo gretas, pareigybės, pašalinimas iš klubo:

 1. Klubo sportininku (nariu) gali tapti kiekvienas, pripažįstantis ir vykdantis klubo įstatus, bei reikalavimus.

 2. Mokyklinio amžiaus asmenys ir vyresni, norintys įstoti į klubą, pildo sutartį. Ikimokyklinio amžiaus asmenys pateikia raštišką tėvų/globėjų prašymą dėl treniruočių lankymo. Visais dokumentaciniais reikalais rūpinasi pats sportininkas arba nepilnamečio sportininko tėvai/globėjai.

 3. Kiekvienas norintis sportuoti sportininkas privalo pateikti gydytojo pažymą, kad yra sveikas ir gali sportuoti. Sportininkas atsako pats (nepilnamečio sportininko tėvai) už sveikatos pažymos galiojimą ir nuolatinį tikrinimąsi gydymo įstaigose.

 4. Kiekvienas sportininkas (turintis 10 ir daugiau metų) per metus privalo bent du kartus pasitikrinti sveikatos būklę LSMC ( Lietuvos sporto medicinos centre) ir pateikti treneriui pažymą apie sveikatos būklę.

 5. Klubo sportininkai moka nustatyto dydžio mėnesinį sportininko treniruočių mokestį. Mokėjimas turi būti atliktas iki kiekvieno einamojo mėnesio 10d. Pavėlavus tai padaryti iki nurodytos dienos, mokami delspinigiai, už kiekvieną pavėluotą dieną po 1€ (vieną eurą). Mokėjimais rūpinasi pats sportininkas arba nepilnamečio sportininko tėvai/globėjai. 

 6. Klubo sportininkai gali bet kada išstoti iš klubo gretų, bet prieš tai privalo raštu informuoti klubo Prezidentą (klubą) ir atsiskaityti visus nesumokėtus sportininko mokesčius/įsiskolinimus. Klubas pasilieka teisę dėl skolos išieškojimo kreiptis į skolų išieškojimo įmonę. Šiuo atveju visos su skolos išieškojimu susijusios išlaidos bus išieškotos iš sportininko (nepilnamečio sportininko tėvų/globėjų). Sumokėti sportininko mokesčiai negrąžinami.

 7. Klubo sportininkas nesilaikąs klubo įstatų ar reikalavimų, klubo vadovybės (Prezidento) sprendimu gali būti nepriimamas į treniruotes arba visai pašalinamas iš klubo.

 8. Klubo sportininkas nedalyvaujantis klubo veikloje ilgiau nei mėnesį be pateisinamos priežasties (neįeina ligos arba vasaros atostogų laikas) ir neinformavęs klubo vadovybės (Prezidento) ar trenerio apie nedalyvavimo priežastis gali būti pašalinimas iš klubo gretų be išankstinio įspėjimo.

Nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencija

Klubo vadovybė, vadovas, treneriai netoleruoja nusikalstamos veiklos, nepilnamečių piktnaudžiavimo žalingais įpročiais ir neetiško elgesio visuomenėje bei atsiriboja nuo tokį elgesį praktikuojančių žmonių. Klubo vadovybei, vadovui, treneriui išsiaiškinus faktus apie klubo sportininkų nusikalstamą veiklą, neetišką elgesį visuomenėje arba nepilnamečių klubo sportininkų piktnaudžiavimą sveikatai žalingais įpročiais (tam tikslui bus glaudžiai bendraujama su mokyklų administracija, socialiniais darbuotojais bei teisėsaugos institucijomis)  bus įspėjami arba iš karto šalinami iš klubo sportininkų gretų.

 

Kyokushin karate klubas „TOSHI“ ir treneris(iai) neatsako už sportininko galimas patirtas traumas, sveikatos negalavimus ir sužeidimus varžybose, sportiniuose renginiuose, prieš treniruotę, treniruotės metu ir po jos, kurios įvyks ne dėl trenerio kompetencijos. Šią atsakomybę prisiima pats sportininkas arba nepilnamečio sportininko tėvai/globėjai. Klubo sportininkas sutinka ir nepilnamečio sportininko tėvai/globėjai sutinka, kad visa informacija (t.y vardas, pavardė, gimimo metai, sportiniai pasiekimai, nuotraukos, video medžiaga ir t.t.) apie sportininką(ę), kuri yra susijusi su sportine veikla bus platinama viešai internetiniuose tinklalapiuose, spaudoje ir socialiniuose tinkluose.  Klubas turi savo privatumo politiką, kurioje yra numatyti visi atvejai, susiję su sportininkų duomenų apsauga. Susipažinti su klubo privatumo politika galite čia: privatumo politika

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Ikimokyklinio amžiaus sportininkams:

 • Ikimokyklinio amžiaus sportininkai, norintys pradėti sportuoti, privalo treneriui pateikti sveikatos pažymą iš poliklinikos apie savo sveikatos būklę ir užpildyti Sporto klubo “TOSHI” Sportininko sutarties elektroninę registracijos formą (spausti čia). Pastaba – sutartį pildo vienas iš sportininko tėvų/globėjų. Norėdami pristabdyti arba nutraukti sutartį su klubu, užpildykite reikiamą elektroninę formą (Vienkartinio sutarties pristabdymo forma – spausti čia), (Sutarties nutraukimo forma– spausti čia) ir informuokite savo trenerį arba el. paštu info@toshi.lt. Neužpildžius sutarties nutraukimo formos Klubo sportininkui bus toliau skaičiuojami Sporto klubo ir/ar trenerio paslaugų mokesčiai.

 

Mokyklinukams:

 • Mokyklinukai, norintys pradėti sportuoti, privalo treneriui pateikti sveikatos pažymą iš poliklinikos apie savo sveikatos būklę ir užpildyti Sporto klubo “TOSHI” Sportininko sutarties elektroninę registracijos formą (– spausti čia). Pastaba – sutartį pildo vienas iš sportininko tėvų/globėjų. Norėdami pristabdyti arba nutraukti sutartį su klubu, užpildykite reikiamą elektroninę formą (Vienkartinio sutarties pristabdymo forma – spausti čia), (Sutarties nutraukimo forma– spausti čia) ir informuokite savo trenerį arba el. paštu info@toshi.lt. Neužpildžius sutarties nutraukimo formos Klubo sportininkui bus toliau skaičiuojami Sporto klubo ir/ar trenerio paslaugų mokesčiai.

 • Mokyklinukai turintys 8KYU (mėlyną diržą) privalo dukart per sezoną (spalio mėn. ir vasario mėn.) pateikti medicininę pažymą iš LSMC (Lietuvos sporto medicinos centro, Ozo g.39) apie sveikatos būklę. Pirmą kartą vykstant į sporto medicinos centrą reikalingas sportininko (paciento) ar jo tėvų, ar atstovo valios pareiškimas dėl specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Lietuvos sporto medicinos centre, išrašas iš ambulatorinės kortelės apie persirgtas ligas, dispanserizavimą dėl ligos, dėl paskirtos fizinio pajėgumo medicininės grupės mokykloje (atsisiųsti LSMC formą – spausti čia). Pastaba – pirmą lapą pildo vienas iš tėvų/globėjų, antrą lapą pildo šeimos gydytoja(s) ir abu lapus reikia pateikiti LSMC iš anksto užsiregistravus.

 

Suaugusiems:

 • Naujokai (pilnamečiai >18m.), norintys pradėti sportuoti, privalo treneriui pateikti sveikatos pažymą iš poliklinikos apie savo sveikatos būklę ir užpildyti Sporto klubo “TOSHI” Sportininko sutarties elektroninę registracijos formą (– spausti čia). Pastaba – sutartį pildo pats sportininkas. Norėdami pristabdyti arba nutraukti sutartį su klubu, užpildykite reikiamą elektroninę formą (Vienkartinio sutarties pristabdymo forma – spausti čia), (Sutarties nutraukimo forma– spausti čia) ir informuokite savo trenerį arba el. paštu info@toshi.lt. Neužpildžius sutarties nutraukimo formos Klubo sportininkui bus toliau skaičiuojami Sporto klubo ir/ar trenerio paslaugų mokesčiai.

 • Sportininkas privalo dukart per sezoną (spalio mėn. ir vasario mėn.) pateikti medicininę pažymą iš LSMC (Lietuvos sporto medicinos centro, Ozo g.39) apie sveikatos būklę. Pirmą kartą vykstan į sporto medicinos centrą reikia užpildyti sportininko sveikatos patikrinimo anketą (Atsisiųsti LSMC formą – spausti čia) ir gauti Klubo siuntumą (kreiptis į TOSHI klubo vadovą) Pastaba-anketą pildo pats sportininkas ir užpildęs pateikia LSMC iš anksto užsiregistravus.

 

 

Dokumentų sąrašas:

 

Ikimokyklinukams

 

Mokyklinukams

 

Suaugusieji

 

 

Dėl iškilusių klausimų galite kreiptis į savo trenerį arba tel.nr.: +37067634545  arba el. paštu: info@toshi.lt

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • YouTube - White Circle