DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Ikimokyklinio amžiaus sportininkams:

Ikimokyklinio amžiaus sportininkai, norintys pradėti sportuoti, privalo pasirašyti
Sporto klubo “TOSHI” sportininko sutartį ir ją pateikti savo treneriui (Sportininko sutartis - spausti čia). Pastaba –
sutartį pildo vienas iš sportininko tėvų/globėjų. Norėdami pristabdyti arba
nutraukti sutartį su klubu, užpildykite reikiamą elektroninę formą

(Vienkartinio sutarties pristabdymo forma – spausti čia), (Sutarties nutraukimo forma– spausti čia) ir informuokite savo trenerį arba el. paštu info@toshi.lt. Neužpildžius sutarties nutraukimo formos Klubo sportininkui bus toliau skaičiuojami Sporto klubo ir/ar trenerio paslaugų mokesčiai.

 

Mokyklinukams:

Mokyklinukai, norintys pradėti sportuoti, privalo pasirašyti Sporto klubo “TOSHI”
sportininko sutartį ir ją pateikti savo treneriui (Sportininko sutartis - spausti čia). Pastaba – sutartį pildo vienas iš
sportininko tėvų/globėjų. Norėdami pristabdyti arba nutraukti sutartį su klubu,
užpildykite reikiamą elektroninę formą (Vienkartinio sutarties pristabdymo forma – spausti čia), (Sutarties nutraukimo forma– spausti čia) ir informuokite savo trenerį arba el. paštu info@toshi.lt. Neužpildžius sutarties nutraukimo formos Klubo sportininkui bus toliau skaičiuojami Sporto klubo ir/ar trenerio paslaugų mokesčiai.

Mokyklinukai turintys 8KYU (mėlyną diržą) privalo dukart per sezoną (spalio mėn. ir vasario mėn.) pateikti medicininę pažymą iš LSMC (Lietuvos sporto medicinos centro, Ozo g.39) apie sveikatos būklę. Pirmą kartą vykstant į sporto medicinos centrą reikalingas sportininko (paciento) ar jo tėvų, ar atstovo valios pareiškimas dėl specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Lietuvos sporto medicinos centre, išrašas iš ambulatorinės kortelės apie persirgtas ligas, dispanserizavimą dėl ligos, dėl paskirtos fizinio pajėgumo medicininės grupės mokykloje (atsisiųsti LSMC formą – spausti čia). Pastaba – pirmą lapą pildo vienas iš tėvų/globėjų, antrą lapą pildo šeimos gydytoja(s) ir abu lapus reikia pateikiti LSMC iš anksto užsiregistravus.

 

Suaugusiems:

Naujokai (pilnamečiai >18m.), norintys pradėti sportuoti, privalo pasirašyti
Sporto klubo “TOSHI” sportininko sutartį (Sportininko sutartis - spausti čia) ir ją pateikti savo treneriui.. – sutartį pildo pats sportininkas. Norėdami pristabdyti arba nutraukti sutartį su klubu, užpildykite reikiamą elektroninę formą (Vienkartinio sutarties pristabdymo forma – spausti čia), (Sutarties nutraukimo forma– spausti čia) ir informuokite savo trenerį arba el. paštu info@toshi.lt. Neužpildžius sutarties nutraukimo formos Klubo sportininkui bus toliau skaičiuojami Sporto klubo ir/ar trenerio paslaugų mokesčiai.

Sportininkas privalo dukart per sezoną (spalio mėn. ir vasario mėn.) pateikti medicininę pažymą iš LSMC (Lietuvos sporto medicinos centro, Ozo g.39) apie sveikatos būklę. Pirmą kartą vykstan į sporto medicinos centrą reikia užpildyti sportininko sveikatos patikrinimo anketą (Atsisiųsti LSMC formą – spausti čia) ir gauti Klubo siuntumą (kreiptis į TOSHI klubo vadovą) Pastaba-anketą pildo pats sportininkas ir užpildęs pateikia LSMC iš anksto užsiregistravus.

 

 

Dokumentų sąrašas:

 

Ikimokyklinukams

 

Mokyklinukams

 

Suaugusiems

 

 

Dėl iškilusių klausimų galite kreiptis į savo trenerį arba tel.nr.: +37067634545  arba el. paštu: info@toshi.lt