top of page
red-paint-brush-stroke-6.png

Privatumo politika

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės toshi.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai, kyokushin karate klubo „Toshi“ (toliau – Toshi) paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Toshi socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti Toshi rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys Toshi renginiuose, bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurių privaloma laikytis Toshi klientams (toliau – Klientas). Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko, Interneto svetainėje, įsigyja paslaugą (sudaro sutartį su Toshi), apsilanko Toshi socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti Toshi tiesioginės rinkodaros pranešimus, apsilanko Toshi renginiuose. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto svetainėje, naudotis bet kuria iš Toshi teikiamų paslaugų, atlikti aktyvius veiksmus Toshi socialinių tinklų paskyrose.

2. Apie Toshi

Sporto klubas „Toshi“, asociacija, juridinio asmens kodas 301970609, registracijos adresas Erfurto g. 36-4, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas privatumas@toshi.lt;

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Toshi apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą ir t.t., kurią apie Klientus Toshi renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su Toshi nurodytų tikslų. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Toshi susipažįsta Klientui susisiekus su Toshi socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Toshi socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

4.  Kaip Toshi renka bei naudoja Klientų asmens duomenis

Toshi yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai įmonė renka asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie naudojasi Toshi paslaugomis;

 • asmenis, kurie sutinka gauti Toshi rinkodaros medžiagą;

 • su Toshi susisiekusius asmenis;

 • Interneto svetainės lankytojus;

 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Toshi per Toshi paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;

 • asmenis, kurie dalyvauja Toshi renginiuose;

5. Tiesioginė rinkodara

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Toshi siūlomas paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Toshi paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, kviesime dalyvauti varžybose, renginiuose, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime apie Toshi naujienas, paslaugų teikimo tvarką.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Toshi tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų);

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami tol, kol nebus panaikinta sutartis tarp paslaugos gavėjo ir Toshi, užpidžius sutarties nutraukimo dokumentą.

Jei esate mūsų aktyvus Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Toshi tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu būdu t.y sms(trumposiomis žinutėmis) ir elektroniniu paštu siųsime pranešimus dėl paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu privatumas@toshi.lt

Jei Jums yra 16 metų, Jūs patys galite išreikšti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, tačiau, jei Jums dar nėra 16 metų, prašysime Jūsų tėvų sutikimo. Tokiu atveju prašysime nurodyti Jūsų tėvų ar globėjų vardą, pavardę, adresą , telefono numerį ir el. pašto adresą, kuriems išsiųsime paklausimą dėl minėto sutikimo. Šiame punkte įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol nebus panaikinta sutartis tarp paslaugos gavėjo ir Toshi, užpidžius sutarties nutraukimo dokumentą.

6. Susisiekite su mumis

Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su Toshi. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Norėdami susisiekti su mumis Interneto svetainėje mums pateiksite vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, žinutę ar komentaro tekstą.

Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Atkreipkite dėmesį, kad Interneto svetainėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

7. Interneto svetainių lankytojai

Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto svetainėje galite, jei Jums yra 18 metų. Visa informacija, kurią Toshi pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis. Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo Jūsų registracijos vardą ar slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti el. paštu: privatumas@toshi.

7.1. Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:

 • Absoliučiai būtini slapukai.

 

Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o Toshi užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.

 • Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia Toshi atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Toshi pagerinti Interneto svetainės veikimą ir užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

 • Funkciniai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę, kad Toshi galėtų pritaikyti pateikiamą turinį Klientų poreikiams, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

7.2. Trečiųjų šalių paslaugos

 • Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje Toshi vardu ir teisėtais interesais naudojasi trečiosios šalies programine įranga „Google Analytics“ ir renka informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine, pavyzdžiui, fiksuoja Klientų veiksmus Interneto svetainėje ir nustato lankytojo elgesio modelius. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją Toshi galėtų pagerinti.

 • Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

8. Socialinės žiniasklaidos priemonės
Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

9. Dalyvavimas Toshi renginiuose
Jums sutikus, Jūsų ar jūsų vaiko (globotinio) dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie Toshi renginius (seminarus, varžybas, pramoginius renginius ir t.t.). Mes pasižadame tokių nuotraukų ir informacijos naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos ir varžybų rezultatų informacija Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Toshi socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėje.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Toshi neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

Nuotraukos gali būti` publikuojamos ir saugomos iki 3 metų po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

10. Duomenų atskleidimas
Mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;

 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti el. paštu privatumas@toshi.lt, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

11. Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės
Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų Jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

12. Jūsų asmens duomenų saugumas
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

13. Jūsų teisės
Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises kreipkitės į Valstybinės duomenų apsaugos inspekciją, o jeigu norite jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: privatumas@toshi.lt.

Toshi nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Toshi atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

14. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

14.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo el. pašto adresu: privatumas@toshi.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

14.2. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

14.3. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei: 

  • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus arba informuoti apie renginį);

  • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;

  • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti: 

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;

  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;

  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 • Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

 • Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis: 

  • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis;

15. Nusiskundimai
Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu privatumas@toshi.lt. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

16. Atsakomybė
Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiesiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar el. paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

17. Privatumo politikos pakeitimai
Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Jei prisijungiate prie Internetinės svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2021.08.23

bottom of page