top of page

Saugaus sportavimo ir etiketo taisyklės:

 1. Klubo sportininkai privalo laikytis karate Dodžo (jap. Dojo-salės) etiketo. Įeinannt ir išeinant iš Dodžo pasisveikinti/atsisveikinti su draugais ir treneriu, palaikyti tvarką prieš treniruotę, treniruotės metu ir po jos. Saugoti ir tausoti klubo inventorių, taupyti vandenį ir elektros energiją.

 2. Treniruotėje mokiniai atlieka tik trenerio nurodytas užduotis ir veiksmus. Sparingo metu, naudojant smūginę techniką sportininkai privalo dėvėti rankų, kojų apsaugas, bandažus, šalmus ir apsaugos liemenes.

 3. Treniruotėse mokiniai privalo vilkėti švarią, tvarkingą aprangą. Jei reikia (trenerio nurodymu) avi lengvą sportinę avalynę.

 4. Privaloma rūpintis savo ir klubo draugų saugumu, sveikata ir tarpusavio gerais santykiais, demonstruoti pagarbą vyresniems klubo sportininkams ir vieni kitiems.

 5. Draudžiama:

 • treniruotės metu dėvėti laikrodžius, žiedus, apyrankes ir kt. papuošalus;

 • išdykauti, trukdyti draugams atlikti užduotis;

 • treniruotis nenukirptais nagais ir netvarkingais plaukais;

 • kramtyti kramtomą gumą;

 • šiukšlinti, keiktis, triukšmauti;

 • savavališkai ir be priežiūros laipioti švediška sienele, atlikinėti užduotis ant skersinio bei kitus įvairius veiksmus (smūgiai į akis, gerklę, stuburą, sąnarius, lytinius organus, metimus, rankų ir kojų laužimus, kilnoti štangas ir svorius be trenerio, treniruotis sugedusiais treniruokliais, kabintis ar suptis ant bokso maišų, kitų įrenginių  ir t.t.) treneriui nematant ar neleidžiant;

 • persirenginėti rūbinėse kai jose yra ankstesnės grupės sportininkų drabužių;

 • naudoti visus treniruotėje išmoktus veiksmus išskyrus varžybas ir būtinąją savigyną;

 • treniruotis be trenerio, ne savo grupėje, be leidimo išeiti iš sporto salės, vaikščioti po rūbines, vėluoti į užsiėmimus ir be pateisinamos priežasties juos praleidinėti.

 1. Treniruotės metu sunegalavęs ar susižeidęs sportininkas nedelsdamas privalo apie tai pranešti treneriui. Nepatartina sportuoti esant traumai ar blogai savijautai.

 2. Iškilus nenumatytoms problemoms ar ginčams privalu kreiptis į trenerį.

 3. Nesinešti į treniruotes vertingų daiktų arba patiems pasirūpinti jų apsauga. Už dingusius vertingus ar kitus daiktus klubas ir treneris(iai) neatsako.

 4. Klubo sportininkai susipažinę su Dodžio etiketu, vidaus ir saugumo taisyklėmis treniruočių metu privalo jų laikytis.

        Klubo sportininkas (narys) privalo:

 • Laikytis klubo taisyklių, pareigų, reikalavimų, etiketo ir saugaus sportavimo taisyklių.

 • Vykdyti klubo trenerio, vadovo ir vadovybės pavedimus ir sprendimus.

 • Vykdyti savo įsipareigojimus klubui, visur ir visada ginti savo klubo interesus.

 • Aktyviai lankyti užsiėmimus, rupintis savo sveikata, dalyvauti klubo veikloje, sveikai gyventi ir propaguoti sveiką gyvenseną.

bottom of page